Danish Flag USA Flag United Arab Emirates Flag

Førstehjælp

AidUcators tilrettelægger kurser i førstehjælp på mange niveauer. Vi kan tilrettelægge alt fra et tre timers repetitionskursus, hvor kursisterne får en kort opdatering af deres førstehjælpsfærdigheder til f.eks. 30 timers grundig indføring i håndtering af tilskadekomne, genoplivning og immobilisering af traumepatienter.
Vi laver blandt andet målrettede kurser til dagplejere og børnehaver, hvor vi tager udgangspunkt i alvorlige sygdomme og den almindelige førstehjælp.
Vi tager altid udgangspunkt i kursisternes individuelle behov og den virkelighed de opererer i.

Som en del af vores kurser kan vi afholde brand- og evakueringsøvelser, hvor der anvendes røgkanon. Kursisten vil komme ud for at skulle evakuere sig fra et røgfyldt rum. Øvelsen vil give mulighed for at få afprøvet virksomhedens egne brandindstrukser. Vi vil kunne finde de fejl og mangler som der evt. måtte være. 

Vi tilbyder kurser i alt indenfor førstehjælp og brandbekæmpelse:

- Elementær brandbekæmpelse
- AED (Hjertestarter)
- Almindelig førstehjælp
- Livreddende førstehjælp til børn og voksne
- Avanceret genoplivning med udstyr og medicin
- Brand- og evakueringsøvelser
- Gennemgang af beredskabsplaner og fuld scala øvelser
- Traume-kurser af svært tilskadekomne
- Konflikthåndtering

I overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråd tilbyder AidUcators følgende uddannelser:

- Færdselsrelateret førstehjælpsuddannelse for bil/MC/traktor (8 timer)
- Færdselsrelateret førstehjælpsuddannelse for unge knallertførere (8 timer)
- Førstehjælp for voksne med ansvar for børn (7 timer)
- Førstehjælpere med særligt ansvar (12 timer)
- Medborgerførstehjælp (7 timer)

Ovenstående indeholder en eller flere af følgende førstehjælpsmoduler:

- Førstehjælp ved hjertestop
- Førstehjælp ved ulykker
- Livreddende førstehjælp
- Førstehjælp ved blødninger
- Førstehjælp ved småskader
- Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger 
- Førstehjælp ved kemiske påvirkninger
- Førstehjælp ved sygdomme
- Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader
- Førstehjælp og forebyggelse til børn
- Særtillæg: Førstehjælp for voksne med ansvar for børn
- Særtillæg: Førstehjælper med særligt ansvar, del 2 af 'Førstehjælp ved ulykker'
- Særtillæg: Førstehjælpere med særligt ansvar

Kurserne kan også afholdes på engelsk

ACTIONCARD: ActionCard_DK    

 

 

Opdateret: 28/01-2016