Danish Flag USA Flag United Arab Emirates Flag

Beredskabsplaner

Hjemmets beredskabsplan
Ved hele familien hvad den skal gøre hvis uheldet er ude? Familiens beredskabsplan er et værktøj til at få gjort sig de nødvendige
overvejelser inden ulykken indtræffer, så skadernes omfang mindskes mest muligt.

Virksomhedens beredskabsplan
Vi hjælper jer med at udarbejde virksomhedens beredskabsplan og gennemgår den med personalet. Vi tilbyder ligeledes at tilrettelægge
årlige beredskabsøvelser, så medarbejderne får trænet deres færdigheder og beredskabsplanen bliver tilpasset de ændringer der løbende sker på en arbejdsplads.

Beredskabsplan kan indholde følgende:

Instrukser vedrørende:
-brand
-vandskade
-storm
-vold / trusler
-alkohol politik
-medicinske Instrukser
-mobning / chikane
-førstehjælp, AED og brandkurser
Vi tager udganspunkt før, under og efter en hændelse. Dvs. hvad gør man ved en alvorlig ulykke eller dødsfald på virksomheden

Oversigtsplaner:
Oversigtsplan over nødudgange, flugtveje og brandslukningsmateriel.
Tegnes af uddannet ingeniør i seneste format af AutoCAD eller MS Visio.
Oversigtsplaner udleveres til kunden i pdf-format, samt i det redigerbare råfil-format.

ACTIONCARD:

Opdateret: 14/01-2015