Danish Flag USA Flag United Arab Emirates Flag

Baby Førstehjælp

Livreddende førstehjælp til det lille barn

På kurset lærer du:

 • at give hjertemassage til små børn
 • at give kunstigt åndedræt til små børn
 • at skabe frie luftveje - hvis barnet f.eks. har fået noget galt i halsen
 • at lægge det lille barn i aflåst sideleje

Du lærer også, hvordan du skal agere i tilfælde af:

 • Astma
 • Epilepsi
 • Falsk strubehoste
 • Meningitis
 • Fald/slag
 • Feberkrampe
 • Vold mod børn

Derudover bliver du undervist i:

 • Brand- og evakueringsinstrukser
 • AED til børn fra 0 - 8 år
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Overlevelseskæden
 • Kontrol af bevidsthed
 • Kontrol af åndedræt
 • Alarmering
 • Psykisk førstehjælp
 • og meget mere indenfor førstehjælp
Førstehjælp til babyer

Kursusbevis udstedes til alle deltagere.

Kurset rummer både teori og praksis og er målrettet førstehjælp til børn fra 0-8 år, med særligt fokus på den aldersgruppe, som er repræsenteret på det enkelte kursus.

 

Varighed: 3 timer

 

ACTIONCARD Børn: ActionCardBarn_DK

       
Opdateret: 04/10-2014