Danish Flag USA Flag United Arab Emirates Flag

Konsulenter

AidUcators bruger eksterne konsulenter, der til dagligt fungerer i sundhedsvæsenet og beredskabet.

F.eks.:

  • Læger
  • Sygeplejersker
  • Social- og Sundhedsassistenter
  • Ambulancefolk
  • Indsatsledere
  • Holdledere
  • Samt flere personalegrupper.

Ved plan- og oversigts tegninger, evakuerings instrukser bruger vi eksterne ingeniør.
Oversigtsplan over nødudgange, flugtveje og brandslukningsmateriel.
Tegnes af uddannet ingeniør i seneste format af AutoCAD eller MS Visio. Oversigtsplaner udleveres til kunden i pdf-format,

Opdateret: 21/07-2014