Danish Flag USA Flag United Arab Emirates Flag

Ilt & Sug

Formål
Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse af og praktiske færdigheder i ilt og sug.

Mål
Ved kursets afslutning skal den enkelte deltager
Kunne anvende

 • ilt og sug
 • udføre ABC principperne
 • anvendelse af ilt og sug ved medicinske patienter
 • anvendelse af ilt og sug ved trauma patienter
 • hjerte, lunge, redning samt brug af ilt og sug
 • klargøring, opbakning samt rengøring 
 • støtte ventilerer


Have forståelse af

 • respirations systemet
 • luftvejene
 • respirations frekvens
 • hudson masken
 • ilt brillen
 • tunge holder


Indhold
Ilt og sug
Hjerte lunge redning
Ilt udstyr
Genoplivnings dukke

Tid
4 timer.

Opdateret: 12/02-2014