Danish Flag USA Flag United Arab Emirates Flag

Brandbekæmpelse

Formål
Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse af og praktiske færdigheder i brandforebyggelse og brandbekæmpelse, evakuering og tilkaldelse af hjælp.

Mål
Ved kursets afslutning skal den enkelte deltager

Kunne anvende

 • pulverslukkere
 • brandtæppe
 • vandslukkere
 • CO2 slukkere
 • evakuering røgfyldte rum (3 timers kursus eller mere)

Have forståelse af

 • forbrændingsteori
 • slukningsteori
 • slukningsregler
 • beredskabsplaner (3 timers kursus eller mere)

Have kendskab til (4 timers kursus)

 • virksomhedens beredskabsplan og instrukser
 • virksomhedens / institutionens ledelse, instrukser og brandforbyggende foranstaltninger


Indhold
Håndslukningsmidler
Brandtæpper
Røgalarm
Evakueringsprincipper
Film fra brand og evakuering (4 timers kursus)

Tid
2 timer, 3 timer eller 4 timer

Combi-kursus brochure:

Opdateret: 09/09-2014