Danish Flag USA Flag United Arab Emirates Flag

Om AidUcators

AidUcators arbejde og kunderelationer bygger på fire hjørnesten:

KVALITET
TILLID
PROFESSIONALISME
ANSVAR

KVALITET
Vi ved at kvaliteten af den førstehjælp en person yder til en tilskadekommen er afgørende for helbredelse, liv og førlighed. Derfor vægter vi også højt at vores instruktører er fagligt dygtige og er både teoretisk og praktisk veluddannede.
Alle vores instruktører har en præhospital baggrund og praktisk erfaring med redning i forbindelse med f.eks. færdselsuheld. Gennem ambulancepraktik og ambulancetjeneste har vores instruktører en solid praktisk erfaring.

TILLID
Det er meget vigtigt at vores kunder har tillid til at den undervisning, de modtager ved AidUcators er af høj kvalitet. Vi lægger stor vægt på at skabe et undervisningsmiljø, hvor alle føler sig godt tilpas uanset kultur, religion eller psykiske og fysiske handicaps.

PROFESSIONALISME
Vi sørger for at det er den nyeste viden inden for førstehjælp vi bringer videre til vores kunder ved at holde os opdateret med de seneste guidelines inden for hjerte, lunge redning, kritiske sygdomme mm.
Vi tilpasser vores kurser efter vores kunders ønsker og har som ambition altid at levere en faglig og pædagogisk velfunderet undervisning baseret på såvel teori som praktik.

ANSVAR
Vi ved det kræver mod og ansvar at hjælpe nogen, der er kommet til skade.
Vi tilrettelægger vores undervisning, så vores kursister får det grundlag der skal til for at handle gennem praktisk erfaring med øvelser.


VISION:
Vi vil give mennesker mod og viden til at kunne hjælpe medmennesker i kritiske situationer. Vi vil gøre virksomheder og foreninger til mere sikre steder ved at udvikle beredskabsplaner, interne instrukser og kurser. Vi vil til stadighed stræbe efter at være markedets bedste udbyder inden for førstehjælpsundervisning og brandbekæmpelse.

Opdateret: 18/03-2016